Certyfikaty

Wybrane certyfikaty:

  • Certyfikat Terapii Manualnej Kaltenborn – Evjenth Concept.
  • Certyfikat ukończenia kursu z zakresu diagnostyki i terapii tkanek miękkich w obrębie narządu ruchu.
  • Terapia strukturalna według Rafała Krasickiego.
  • Ortopedyczna terapia manualna.
  • Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Zespołu „Lędźwiowo-Miedniczo-Udowego”.
  • Certyfikat ukończenia kursu masażu tkanek głębokich.
  • Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu.
  • Fizjoterapia w geriatrii.